Ý nghĩa của cây nêu trong ngày Tết Nguyên đán

Ý nghĩa của cây nêu trong ngày Tết Nguyên đán? Từ bao đời nay, đối