Một Phong Tục Đẹp Ngày Tết Cần Gìn Giữ

“Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy” là câu nói