In tờ rơi A6

0

Quy cách báo giá in tờ rơi A6:
✓ Kích thước: A6
✓ Định lượng giấy, loại giấy: (C100, C120, C150, C200, C250, C300)
✓ In offset 4 màu
✓ Có cán màng hay không? (cán mấy mặt, cán bóng hay cán mờ)
✓ Có gấp hay không? (gấp bao nhiêu đường)
✓ Số lượng: bao nhiêu tờ