In phiếu xuất nhập kho

In phiếu xuất nhập kho

Phiếu nhập kho nhằm xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ nhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi sổ kế toán.

Phiếu xuất kho dùng để theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong đơn vị, làm căn cứ để hạch toán chi phí và kiểm tra sử dụng, thực hiện định mức tiêu hao vật tư

Cách liên hệ thiết kế in phiếu xuất nhập kho online thì chỉ cần gửi các nội dung đến

Email: [email protected] hoặc nick chat của nhân viên kinh doanh hoặc thiết kế (hiển thị ở phần banner dọc) các thông tin yêu cầu như sau:

+ Kích thước quyển hóa đơn

+ Loại giấy: Carbon, bãi bằng, offset, poluya
+ Số màu in
+ Số liên (50tờ/liên)
+ Quy cách gia công (số nhảy, rãnh xé, keo bìa)
+ Số lượng cần in
Tên doanh nghiệp, cá nhân yêu cầu
Số điện thoại cố định, số fax (nếu có)
Địa chỉ giao dịch, email, website (nếu có)
Một số thông tin cần thiết liên quan đến mục đích của sản phẩm để chúng tôi thiết kế. Khi nhận được bản yêu cầu, chúng tôi sẽ dựa vào quy cách của các biểu mẫu, mẫu phiếu cùng loại đã từng in để thiết kế quy cách, gia công cho quý khách.

Vui lòng liên hệ: 0906 669 512(Mr.Tùng)

Trò chuyện
1
Hi! Mình có thể giúp gì cho bạn?

Bắt đầu