In catalogue A4

In catalogue A4

In catalogue A4
Đánh giá 5 sao

In catalogue A4 là kích thước phổ biến nhất mà In Tương Lai Việt thường cung cấp cho khách hàng. Với kích thước 21 x 29,7 cm, in offset chất lượng cao trên các định lượng giấy khác nhau.

Quy cách báo giá in catalogue A4
– Kích thước: A4
– Số trang: 04, 08, 12, 16… tổng số trang phải chia hết cho 4
– Định lượng giấy (bìa, ruột cùng loại giấy hay khác loại giấy)
VD: Giấy bìa (Couche 200, Couche 250, Couche 300…), giấy ruột (Couche 100, couche 120, couche 150, C200…)
– In offset bao nhiêu màu (tối đa 4 màu)
– Có cán màng hay không? (cán mấy mặt, cán bóng hay cán mờ)
– Đóng kim, đóng lò xo hay khâu gáy ép keo …
– Số lượng: bao nhiêu cuốn
– Có ép kim hay UV định hình không?

Bảng báo giá in catalogue A4, tương ứng với số lượng, chất liệu, quy cách để quý khách lựa chọn và so sánh.  (Áp dụng cho in catalogue A4 bằng máy in offset 4 màu)

BẢNG GIÁ IN CATALOGUE A4 (21 x 29.7 cm)
(Catalog dùng giấy bìa C250, ruột C150, cán mờ trang bìa, in 4 màu, 2 mặt.)
Số trang/Cuốn 100cuốn 200 cuốn 300 cuốn 500 cuốn 1.000 cuốn 2.000 cuốn 5.000 cuốn
Ghi chú:
  • Đơn giá đã bao gồm phí thiết kế.
  • Cán mờ mặt ngoài, gia công thành phẩm
  • Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT, Thời gian giao hàng 4-5 ngày
  • In trên máy in công nghiệp Offset 4 màu
8 trang 31.500 đ 16.500 đ 12.000 đ 8.000 đ 5.300 3.900 3.400
12 trang 42.500 đ 22.500 đ 16.000 đ 10.500 đ 7.000 5.500 4.500
16 trang 58.000 đ 30.500 đ 21.500 đ 14.000 đ 9.000 6.500 5.500
20 trang 69.500 đ 36.500 đ 25.500 đ 16.500 đ 10.500 đ 8.000 đ 6.500 đ
24 trang 85.000 đ 44.500 đ 31.000 đ 20.000 đ 12.500 đ 9.500 đ 7.500 đ
28 trang 96.000 đ 55.000 đ 35.000 đ 23.000 đ 14.500 đ 10.500 đ 8.500 đ
32 trang 110.000 đ 58.500 đ 40.500 đ 20.000 đ 16.500 đ 12.000 đ 9.500 đ
36 trang 123.000 đ 64.000 đ 44.500 đ 29.000 đ 18.000 đ 13.500 đ 11.000 đ
40 trang 135.000 đ 72.000 đ 50.000 đ 32.000 đ 20.000 đ 14.500 đ 12.000 đ
44 trang 150.000 đ 78.000 đ 53.500 đ 34.500 đ 21.500 đ 16.000 đ 13.000 đ
48 trang 165.000 đ 85.500 đ 59.000 đ 38.000 đ 23.500 đ 17.000 đ 13.500 đ
52 trang 175.000 đ 91.500 đ 63.000 đ 40.500 đ 25.000 đ 18.500 đ 14.500 đ
56 trang 192.000 đ 99.500 đ 68.500 đ 44.000 đ 27.000 đ 19.500 đ 15.500 đ
60 trang 203.000 đ 105.000 đ 72.500 đ 46.500 đ 28.500 đ 21.500 đ 16.500 đ
64 trang 218.500 đ 113.000 đ 78.000 đ 50.000 đ 30.500 đ 22.500 đ 17.500 đ
In catalogue A4
Đánh giá 5 sao